جلسه مردمی بانوان مطالبه گر گلبهار با دکتر حسین امامی راد نماینده مجلس

دیدار بانوان مطالبه گر گلبهار به منظور ارائه طرح، برنامه و پیشنهادات در حوزه های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی با حسین امامی راد نماینده مجلس شورای اسلامی

 بانوان مطالبه گر گلبهار به منظور ارائه طرح، برنامه و پیشنهادات در حوزه های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی با نماینده منتخب فعلی خود دیدار داشتند.

خانم جعفری مسئول امور بانوان دکتر امامی راد در جمع بانوان که از اقشار مختلفی بودند توضیحات کاملی در مورد عملکرد و اتفاقات مثبت انجام شده در  این دوره و چالش های رفع شده در حیطه بانوان صحبت نموده و سپس جناب دهقان نیز مواردی را به سمع و نظر حاضرین رساندند.

بانوان کارآفرین در حوزه سلامت و ورزش از رفع یکسری مشکلات مربوط به امور بانوان در حیطه فعالیت خود از جناب دکتر امامی راد تشکر نموده و ایشان بعد از توضیحات کامل خود در رابطه با اهداف آتی و عملکرد گذشته به تمامی سوالات بانوان دغدغه مند با دقت نظر پاسخ دادند و شبهاتی در موارد چرایی تاخیر در ساخت اولین بیمارستان گلبهار را برطرف نمودند.