رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان تربت جام:

طی ۸ ماه مشترکین تربت جامی حدود ۹ میلیون متر مکعب آب مصرف کردند

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان تربت جام از مصرف حدود ۹ میلیون متر مکعب آب در هشت ماه گذشته خبر داد و گفت: این مصرف مشترکین ۱۶ میلیارد تومان زیان برای اداره آب و فاضلاب داشته و منطقی نیست و ضرورت دارد مشترکین در مصرف صحیح آب توجه جدی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار شورا تریبون،مرتضی اشراقی در ادامه گفت: هزینه های انتقال آب در مناطق روستایی بسیار بالاست و محدودیت‌های اعتباری از چالش‌های اداره آب و فاضلاب می باشد و  ما در کنار مردم هستیم تا مشترکین از آب شرب سالم بهره مند شود.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان تربت جام خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۷۰ هزار مشترک  طی ۸ ماه حدود ۹ میلیون متر مکعب آب مصرف کرد که بالاتر از سرانه مصرف است و امیدوارم با مصرف بهینه و رعایت  الگوی مصرف به منابع آبی کمک کنیم.