مدیر جهاد کشاورزی تربت جام:

گندم کاران برای بستن قرارداد کشت اقدام کنند

مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت: گندم کاران تربت جامی که داری کشت آبی هستند و تا الان به عقد قرارداد با اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اقدام نکرده اند، هم اکنون می توانند از طریق سامانه طراحی شده، به عقد قرارداد خود اقدام و از مزایای آن استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار شورا تریبون،علیرضاعرفانی اعلام گرد: از جمله این مزایا ، دریافت کمک هزینه حمل به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر تن گندم تحویلی ، دریافت کود یارانه ای و همچنین بیمه محصول گندم با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به دیگر افراد است.

مدیرجهاد کشاورزی تربت جام افزود: گندم کارانی که قبل از عقد قرارداد به دریافت کود اقدام کرده اند، با عقد قرارداد در اپلیکیشن کشاورزی قراردادی، مشمول دریافت ۱۰۰ هزار تومان کمک هزینه حمل به ازای هر تن خواهند شد.

خبرنگار: علی نوروزی