تبیین جایگاه بین المللی مشهد و خراسان رضوی به اتحاد رسانه ای نیاز دارد

مشاور استاندار و سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: نیازمند یک اتحاد و هم افزایی برای تبیین جایگاه بین المللی مشهد و خراسان رضوی هستیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون، سید ناصر نعمتی در آیین گرامیداشت شهدای مدافع حرم رسانه و روز خبرنگار اظهار داشت: ارزش‌های خبری رسانه‌ها با ارزش‌های خبری‌ مدیران روابط عمومی فاصله دارد. این مسئله‌ای است که موجب ایجاد سوء تفاهم‌ها شده است.

وی ادامه داد: در تلاش برای ایجاد یک نگاه هم افزا میان روابط عمومی ها و رسانه ها هستیم. شاید این ارزش های خبری در دو طرف یکی نشود اما مفاهمه مشترک قابل دستیابی است.

مشاور استاندار و سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: این‌ دیدگاه‌ها و ارتباط برای مدیرانی که تجربه کار رسانه دارند بهتر شکل گرفته است اما دوستانی که کنار خبرنگاران نبوده‌اند، باید بیشتر برای ایجاد مفاهمه تلاش کرد.

نعمتی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان خراسان رضوی اضافه کرد: مشهد یک شهر بین‌المللی است اما هنوز به خوبی این مسئله را تبیین نشده است. رسانه ها و روابط عمومی‌ها با تلاش در کنار یکدیگر می توانند مشهد را به جایگاه اصلی بین المللی خود رسانده و تبلیغ کنند.

نعمتی با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم رسانه اذعان داشت: خبرنگاران و عکاسان مختلفی را در دوران کرونا از دست دادیم، در این مراسم باید همه شان را یاد کنیم و تلاش هایشان را قدر بدانیم.

وی با اشاره به چهره ها و ظرفیت های رسانه ای استان خراسان رضوی گفت: ظرفیت بی بدیل رسانه ای این خطه می تواند موجب سرعت گرفتن پیشرفت این استان شود به شرطی که نگاه های هم افزا ارتقا پیدا کند.

 

خبرنگار : م. غیوریان