احمد صادقی رئیس دبیرخانه شورای عالی استانهای کشور:

دانشگاه و دانشجو، محملی برای ایجاد فضای گفتمان

در شرایط کنونی آنچه بیش از هر موضوع دیگری باید مد نظر قرار گیرد ایجاد فضای گفتمانی بین حاکمیت و مردم است. اینکه به تبیین دیدگاه ها و رویکرد های جمهوری اسلامی باید پرداخته شود و اینکه چگونه باید مطالبات به حق مردم بیان شود نیاز امروز جامعه ماست. اما چه محملی بهترین فضا را می تواند برای گفتمان ایجاد کند و چه کسانی باید مخاطب قرار گیرند؟

به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، احمد صادقی رئیس دبیرخانه شورای عالی استان ها و نماینده تهران در این شورا طی یادداشت در خصوص روز دانشجو گفت:در شرایط کنونی آنچه بیش از هر موضوع دیگری باید مد نظر قرار گیرد ایجاد فضای گفتمانی بین حاکمیت و مردم است. اینکه به تبیین دیدگاه ها و رویکرد های جمهوری اسلامی باید پرداخته شود و اینکه چگونه باید مطالبات به حق مردم بیان شود نیاز امروز جامعه ماست. اما چه محملی بهترین فضا را می تواند برای گفتمان ایجاد کند و چه کسانی باید مخاطب قرار گیرند؟

۱۶ آذر روز دانشجو است و دانشجو به عنوان یک فرد آگاه به مسایل جامعه همواره در طول تاریخ معاصر کشور به عنوان یک فرد مطالبه گر نیز مطرح بوده است. دانشجویان بصیر و آگاه به مسایل روز؛ پس به یقین دانشگاه بهترین محمل برای این فضای گفتمانی خواهد بود و دانشجویان بهترین مخاطبان، گرچه این فضا نباید آلوده به فضای مسموم رسانه های بیگانه شود؛ دانشگاه یک کرسی آزاد اندیشی است که در آن دانشجویان عقاید و مطالبات خود را بیان می کنند، اما متاسفانه بعضا این فضای آزاد اندیشی تحت تاثیر حملات مخرب فرهنگی از سوی رسانه های بیگانه قرار می گیرد که امیدواریم دانشجویان آگاه بار دیگر دشمنان را ناکام بگذارند. البته این امر نباید نافی حق مسلم دانشجویان در بیان مطالبات خود باشد.

دانشجو باید بتواند حرف خود را بیان کند و هیچ کسی نمی تواند این حق را از آنان بگیرد، این موضوعی است که مکررا در بیانات حضرت امام(ره) بوده و امروز نیز در بیانات مقام معظم رهبری می باشد و جمهوری اسلامی نشان داده که دانشگاه و دانشجو را محترم می داند، اما این احترام باید متقابل و دوطرفه باشد.

نظام جمهوری اسلامی هیچگاه از بیان مطالبات به حق دوری نجسته و پاسخگو بوده و خواهد بود اما مشکل زمانی است که فضای گفتمانی آغشته و آلوده به اغتشاش می شود. روز دانشجو روز پاس داشتن اندیشه ها ی آزاد و تفکر آزاد است و امیدواریم هر چه بیشتر فضای گفتمان آزاد و دوطرفه در دانشگاه ها شکل گیرد چرا که راه ترقی و حل مشکلات از این مسیر و بستر می گذرد.

پایان پیام/