رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان تربت جام:

نامگذاری زمین چمن فوتبال تربت جام‌ برای علی نظری نیا

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان تربت جام گفت: بادرخواست وپیگیری اداره ورزش و جوانان شهرستان تربت جام وموافقت درشورای فرهنگ عمومی این شهرستان زمین چمن فوتبال وحدت تربت جام بنام شادروان علی نظری نیا نامگذاری گردید.

به گزارش خبرنگارشورا تریبون، رضا اباذری با اشاره به نامگذاری زمین چمن فوتبال  تربت جام به نام این پیش کسوت گفت:علی رغم این که این پیشکسوت زحمات زیادی برای ورزش تربت جام وشاگردان زیادی در فوتبال تربت جام‌ پرورش داده است و مدت ۸ سال درطول دوران جنگ تحمیلی بصورت  مداوم درمبارزه با نیروهای بعثی درجبهه های جنگ تحمیلی ازخاک کشورمان نیز دفاع کرد.

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان تربت جام اظهارداشت: به همین منظور با مکاتبات وپیگیریهایی که درشورای فرهنگ عمومی انجام دادیم موضوع نامگذاری این زمین چمن فوتبال به نام این پیش کسوت عزیز درشورای فرهنگ عمومی شهرستان مورد موافقت واقع گردید.