رئیس شورای شهرستان تربت جام:

چالش جدی اداره آب و فاضلاب تربت جام / انشعابات غير مجاز،پرداخت قبوض و بدهي هاي مشترکین

رئیس شورای اسلامی شهرستان تربت جام گفت: باید معرفي انشعابات غير مجاز،پرداخت قبوض و بدهي هاي مشترکین با اداره آب شهرستان انجام پذیرد همکاری و تعامل شورای های بخش شهر و روستا می تواند به مصرف صحیح مشترکین در شهرستان کمک کند.

به گزارش خبرنگار شورا تریبون ، ریحانه ناصری که در جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت جام سخن می گفت اظهار داشت: حدود ۷۱ هزار مشترک شهر  و روستا با خط  انتقال ۷۰۰ کیلومتر با توجه به پراکندگی روستاهای منطقه نیازمند نظارت جدی است و ضرورت دارد شورای بخش همکاری جدی با اداره آب و فاضلاب داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام در ادامه اظهار داشت:  ۱۳۴ روستا در شهرستان تربت جام وجود دارند که ۱۱ روستا در منطقه بالاجام و مرکزی به صورت خود گردان اداره می شود که  با توجه به محدودیت‌های اعتباری که از چالش‌های جدی اداره آب و فاضلاب می باشد نسبت به این ۱۱ روستا را تحت مشترکین خود قرار دهند.

در ادامه این جلسه چندین مصوبه با رویکرد مطالبه گری از بخش مختلف شهرستان انجام شد تا اداره آب و فاضلاب طی یک پروسه مشخص به وضعیت پروژهای مخزن انتقال آب در بخش ها تعیین تکلیف شود .